Heidekoetjes

De Groene Waaier is officieel van start gegaan met de herintroductie van deze koetjes, die in het Twents 'heidesnikken' heten. Voor het eerst in honderd jaar zijn ze weer terug in Overijssel. Ze kunnen leven van schrale heide en leverden de boeren vroeger melk, mest en vlees. Nu worden ze voor natuurbeheer ingezet. Ze houden de heide open zodat insecten zoals de zeldzame vlinder het heideblauwtje, tussen de natuurgebieden van open plek naar open plek kunnen vliegen.

Educatie

Er zijn op verschillende locaties in het gebied van De Groene Waaier lesprogramma's voor het basisonderwijs gemaakt: in Het Grintenbosch, in het Waterpark, rondom de Buurser pot en bij de Oostendorper watermolen en de Harrevelderschans. De activiteiten bestaan uit spannende speurtochten, het ontdekken van waterleven en de natuur van bos en hei, maar ook het beleven van de geschiedenis van Haaksbergen. Naast deze programma's zijn er regelmatig wandelingen door het gebied, die ook op kinderen kunnen worden afgestemd.

Kijk op de websites:

NatuurmonumentenStaatsbosbeheerHet Lankheet

Sport

Zowel voor terreinfietsers, ruiters, duurlopers als wandelaars zijn er vele kilometers paden gerealiseerd. De ontwikkeling en onderlinge afstemming daarvan gaat door. Op dit moment vinden er gesprekken plaats met de Haaksbergse Tour- en Fiets Club over een speciaal vignet voor de terreinfietsers, in ruil voor een nog uitgekiender routenetwerk. De uitdaging blijft om uiteenlopend recreatief gebruik goed op elkaar af te stemmen en tegelijkertijd de natuur niet overmatig te belasten.

Kijk op de website van HTFC:

HTFC

Buurser Pot

Veel mensen weten niet dat Haaksbergen een rijke scheepvaartgeschiedenis kent. Daarom is de Buurser pot herbouwd, een klein type platbodem, die van de 15e tot in de 19e eeuw op de Buurserbeek en Schipbeek heeft gevaren. Vanaf het Lankheet kan naar de watermolen worden gevaren en van daar tot nabij de Harrevelderschans. De boot en de beek symboliseren de verbinding en samenhang van de natuurgebieden die De Groene Waaier vormen. U kunt een tocht boeken bij de VVV te Haaksbergen.

Kijk op de website van de VVV Haaksbergen:

VVV Haaksbergen

Schaapskudde Haaksbergen

Wat zijn heidevlakten zonder rondtrekkende schaapskudden? Heide met alle natuurlijke variatie (en fauna zoals ,kikkers, hagedissen, vlinders, mieren) is het gevolg van begrazing. Schapen leverden wol, vlees, mest en melk. Willen we die mooie heide open houden, dan moeten we blijven begrazen. Haaksbergen heeft al sinds jaren haar eigen schaapskudde die vooral in de natuurgebieden van De Groene Waaier rondtrekt. Paarden, koeien en schapen vullen elkaar aan waar het begrazen van heide en natuurweiden betreft, maar schapen blijven toch het meest tot de verbeelding spreken. Onlangs is er een eigentijdse schaapskooi geopend, waar alles over het schaap, het hoeden en de actuele betekenis van begrazen te leren en te beleven valt.

Kijk op de website van de Schaapskudde Haaksbergen:

Schaapskudde Haaksbergen

Smalspoor centrum-watermolen: 'dorpspoort Haaksbergen'

Een oude wens is om vanuit het centrum van Haaksbergen een smalspoor naar de Oostendorper watermolen aan te leggen. In de 19e eeuw was Twente vergeven van de sporen. Er werd van alles vervoerd per normaalspoor of per smalspoor, waaronder turf, kolen, klei en katoen. Met een smalspoor willen we topattractie Museum Buurtspoorweg met De Groene Waaier verbinden en vice versa. Vanaf de watermolen kunnen mensen overstappen op de Buurser pot en zo verder het gebied in trekken. Een extra spoor zal heel wat overleg, inventiviteit en uiteindelijke ook middelen vragen, maar voor de 'dorpspoort Haaksbergen' is het een unieke mogelijkheid.

(Klik op de foto om naar de website van MBS te gaan.)

Westpoort De Groene Waaier

Er zijn op dit moment plannen van het Waterschap Rijn en IJssel om de Buurserbeek waar mogelijk weer een natuurlijke bedding te geven. Sommige hooilanden zouden zoals vroeger, 'stroomlanden' kunnen worden. Bij veel regen kan de beek op die plekken weer 'ademen' overstromen waar het geen kwaad kan. Ook laaggelegen bossen kunnen best een dag of wat ondergedompeld worden, wanneer de nood hoog is. Een werkgroep van provincie, waterschap, het Lankheet en De Groene Waaier gaan onderzoeken of dit mogelijk is vanaf de Vloedstegenbrug en of dit beekdalplan te combineren is met het maken van de zogenaamde Westpoort, een toegang met parkeerplaats en voorzieningen bij de toekomstige afrit van de N/A18. Het vroegere haventje, de Poteerden Hook kan daar dan weer uitgegraven worden en deel uit gaan maken van deze Westpoort, mogelijk met een nieuw vaartraject voor de Buurser pot.

 

De Groene Waaier

 

Industrieterrein Stepelerveld

Op dit moment werken verschillende bedrijven al samen met partners van De Groene Waaier. Zo neemt de duurzame kleefstoffenfabrikant Unipro op het Stepelerveld , deel aan het project Kroos&Co op het Lankheet. Op het Lankheet wordt experimenteel kroos  geteeld voor eiwitwinning. In Groenlo worden deze eiwitten uit het kroos gewonnen en kunnen door Unipro bijvoorbeeld voor lijmen worden gebruikt. In Deventer worden dezelfde eiwitten ingezet in de voedselindustrie, voor vleesvervangende producten.

Deze samenwerking heeft ertoe geleid om na te denken of het nieuwe duurzame industrieterrein Stepelerveld als gebied ook gevarieerde natuur kan herbergen en als het ware een 'groene stapsteen' vanaf de A18 naar de Groene Waaier kan zijn. Deskundigheid van natuurorganisaties  wordt ingezet om hierin mee te ontwerpen.

Kijk op de website van Unipro en Kroos & Co:

Unipro Kroos & Co

De oude beek en bomen terug!

Een werkgroep is aan de slag gegaan om het dorp Haaksbergen op een bijzondere manier aan De Groene Waaier te koppelen. Bezoekers van het dorp hebben nu nauwelijks in de gaten dat het dorp omringd is door duizenden hectares natuur. Het groen van binnen zou weer moeten verwijzen naar het groen buiten: op historische foto's is het dorp vol met bomen. Bomenlanen die als het ware via zandpaden 'overliepen' in de omringende natuur. Er kan weer het nodige aangeplant worden. Maar heel vroeger liep er door het dorp ook iets dat we nu alleen nog in het buitengebied vinden: een echte beek.  Met de zware regenval door klimaatverandering, kan die historische beek weer gaan stromen in het centrum, via een speciale 'beekgoot' bijvoorbeeld, aangelegd op de plek waar vroeger de oude beek liep. Interesse, meedoen en denken? Neem contact met ons op via  contact@degroenewaaier.nl

 

De Groene Waaier